Santavaihteen laituri.

Santavaihde on Jokioisten Museorautatein uusin seisake. Paikalla on linjavaihde, josta lähti raide noin kilometrin päässä olevalle santakuopalle. Vaihde on rakennnettu uudestaan syksyllä 2017, mutta raide on purettu Humppilan radan purkamisen yhteydessä vuonna 1975 ja sitä ei ole myöhemmin rakennettu uudelleen.

Santavaihteen kohdalle rakennettiin syksyllä 2015 laavu ja nuotiopaikka ja keväällä 2016 seisakelaituri. Kaikki Jokioisten Museorautatien matkustajajunat pysähtyvät tarvittaessa Santavaihteella. Paikalle pääsee myös vuokraamalla resiinan!

Santavaihteen laavu ja ihmisiä.

Laavupaikalla on laavu ja tulentekopaikka, jossa voi tehdä tulet, jos metsäpalovaroitus ei ole voimassa. Laavulle pääsee uudelta seisakelaiturilta seuraamalla vanhan soraraiteen penkkaa kulkevaa polkua.