Pöllijuna

Museorautatiellä tehdään museoradan kunnostustöitä toukokuusta lokakuuhun kaikkina arkipäivinä ja ajoittain myös viikonloppuisin. Kunnostustyöt käsittävät ratapölkkyjen vaihtoa uusiin, raiteen tukemista ja nostoa.

Huomioithan radalla liikkuvat työjunat tasoristeyksissä liikkuessasi! Junia on liikenteessä kaikkina viikonpäivinä ja työ- ja matkustajajunien lisäksi radalla liikkuu myös matkailijoita resiinoilla. Pyydämmekin tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta tasoristeyksiä ylittäessä ja antamaan tilaa sekä junille että resiinoille.