Jokioisten Museorautatietä ylläpitävä Museorautatieyhdistys ry sai keskiviikkona 3.5. ilouutisia Opetus- ja kulttuuriministeriöstä: ministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt 25 000 euron avustuksen museoradan korjaustöiden jatkamiseen.

Juuri korjattu ratapenkka ja rata kulkee viivasuorana kultaisten peltojen halki.
Ratatöissä korjattua rataa Raemäen seisakkeen lähistöllä. Kuva: Marko Laine, syyskuu 2016.

Museoradan ratapölkyt vaativat kiireellistä uusimista, sillä ne ovat lähellä käyttöikänsä loppua. Museorautatien ratalinjalla on yhteensä runsaat 18 400 ratapölkkyä, joista nyt on uusittu vuosina 2015 - 2016 noin 3 500 kappaletta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2016 yhteensä 50 000 euron avustuksen ratatöihin ja tuolloin uusittiin yhteensä runsaat 2040 ratapölkkyä sekä kunnostettiin seitsemän tasoristeystä. Lisäksi parannettiin tasoristeysten näkemäalueita ja korjattiin yksi historiallinen kivirumpu. Töitä tehtiin palkkatyönä ja konetyötä ostettiin paikalliselta maansiirtoyritykseltä. Talkootyönä radan kunnostustyö on liian suuri ponnistus kaiken muun korjaus- ja huoltotyön sekä museojunaliikennöinnin lisäksi.

Museorautatieyhdistys anoi vuodelle 2017 yhteensä 50 000 euron avustusta ratatöiden jatkamiseen, mutta liikenne- ja viestintäalan museoille tarkoitetusta avustuksesta ei riittänyt lainkaan rahaa ratatöiden jatkamiseen. Ikävä päätös rahoituksen poisjäämisestä tuli yhdistyksen väelle maaliskuun puolivälissä ja aiheutti suurta huolta ratatöiden kohtalosta. Museorautatieyhdistys pystyy kustantamaan omarahoituksena ratatöitä ja siihen liittyviä palkka- ja materiaalikuluja muutaman kymmenen tuhannen euron verran, mutta yhdistyksen on varattava rahaa myös muuhun toimintaansa, jotta museojunaliikenne voi jatkua keskeytymättä.

Nyt saatu Opetus- ja kulttuuriministerin myöntämä avustus helpottaa yhdistyksen taloudellista taakkaa ja varmistaa ratatöiden jatkumisen tänäkin vuonna aina lumen tuloon asti. Museoradan kunnostaminen varmistaa museojunaliikenteen jatkumisen useita kymmeniä vuosia eteenpäin ja samalla kunnostettu rautatie säästää myös historiallista junakalustoa.

Jokioisten Museorautatie sijaitsee Jokioisten ja Humppilan kuntien alueella. Museorautatie on osa vuosina 1898 - 1974 toiminutta kapearaiteista Jokioisten rautatietä, joka kulki Forssasta Jokioisten kautta Humppilaan. Museojunaliikenne tällä 23 kilometriä pitkällä radalla alkoi jo vuonna 1971. Kun Jokioisten rautatie lakkautettiin vuonna 1974, oli koko museotoimintakin vaarassa. Rataa purettiin vauhdilla ja vaunukalustoa romutettiin. Jäljelle jäi kuuden kilometrin osuus Minkiön ja Jokioisten välillä. Vuonna 1978 museojunaliikenne alkoi uudelleen ja siitä lähtien kesäsunnuntaisin liikennöivät höyryjunat ovat olleet osa lounaishämäläistä kesämaisemaa.

Radan kokonaispituus on nykyisin runsaat 14 km. Museorautatie on kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas, toimiva kokonaisuus, sillä Museorautatie ainoa nykypäiviin säilynyt ja yhä käytössä oleva kapearaiteinen rautatie Suomessa.