Jokioisten Museorautatietä ylläpitävän Museorautatieyhdistyksen toiminta perustuu yhdistyksen jäsenten tekemään talkootyöhön. Toimintaamme rahoitetaan matkalipputulojen lisäksi mm. avustuksilla ja lahjoituksilla.

Höyryveturin miehistöllä on välillä aikaa levähtää varjossa.
Junien lomassa on aikaa levähtää varjossa. Toivottavasti saadaan höyryjunat jo pian liikenteeseen. Kuva: Teemu Virtanen.

Korona-aika on iskenyt kovaa myös Museorautatien toimintaan. Koko kevään tilausjunakausi sekä kesäkuun museoliikenne ovat peruuntuneet epidemian vuoksi. Tällä on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yhdistyksemme rahatilanteeseen. Olemme valitettavasti jääneet yhteiskunnan myöntämien korona-avustusten ulkopuolelle, koska emme ole yritys emmekä voittoa tavoitteleva yhdistys. Kesällä tehtäviä ratatöitä varten on nostettu laina, joka pitää maksaa takaisin vuoden loppuun mennessä. Muuhun toimintaan yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole rahaa. Mm. heinäkuussa alkavaa museojunaliikennettä varten höyryveturit pitää katsastaa ja voiteluaineita hankkia, jotta liikenne saataisiin taas käyntiin.

Pyydämmekin nyt nöyrimmästi apua Museorautatien ystäviltä, jotta pääsisimme pahimman ajan yli ja saisimme toiminnan taas jatkumaan. Pienikin rahalahjoitus on merkittävä, kun lahjoittajia on vain tarpeeksi paljon. Esimerkiksi jos 1000 henkilöä lahjoittaa kukin 5 euroa, kertyy siitä jo 5000 euron kokonaissumma. Joukossa on voimaa!

Museorautatieyhdistys on saanut poliisiviranomaiselta luvan kerätä varoja yhdistyksen monipuolisen toiminnan ja kulttuuriperinnön säilyttämisen rahoittamiseen. Yksityishenkilöiden lisäksi myös yritykset ja yhteisöt voivat halutessaan tukea toimintaamme.

Lisäksi voit tukea toimintaamme kertomalla Museorautatiestä tuttavillesi sekä tietenkin matkustamalla museojunamme kyydissä. Museojunamatkoista saadut tulot ovat meidän tärkein tulonlähde, jolla toimintaamme rahoitetaan.

Lahjoitukset voi ohjata Museorautatien pankkitilille:

  • Museorautatieyhdistys ry.
  • IBAN: FI63 5080 0620 0613 68
  • OKOYFIHH
  • Rahankeräysluvan saaja: Museorautatieyhdistys ry., Kiipuntie 49, 31630 MINKIÖ
  • Varojen käyttötarkoitus: Lahjoituksena saadut varat käytetään museorautatien radan, vetureiden, vaunujen ja rakennusten kunnossapitoon sekä suomalaisen rautatiekulttuuriperinnön säilyttämiseen elävän museon muodossa.
  • Luvan numero: RA/2020/523
Museorautatieyhdistys kiittää tuestasi!