Matkamessuosastomme

Jokioisten Museorautatietä ylläpitävä Museorautatieyhdistys ry haki Museovirastolta tänä vuonna avustusta Saustilan kaksiaukkoisen aallopin ja radan muiden yksiaukkoisten aalloppien korjaukseen.

Museovirastolle oli yllätys, että Jokioisten Museorautatiellä on tällaisia kivirumpuja ja rummut ovat myös säilyneet lähes ilman muutoksia. Tämän johdosta Museoviraston edustajat kävivät tutkimassa Saustilan kaksiaukkoista aalloppia. Nyt kaikki Museorautatien aallopit eli kivirummut on lisätty Muinaismuistorekisteriin, joka tarkoittaa sitä, että aallopit on suojeltu muinaismuistolain nojalla.

Alloppien suojeluun ja kunnostukseen liittyen Museovirasto myönsi Museorautatieyhdistys ry:lle 8 000 euroa kaikkien aalloppien kunnon tarkistukseen ja korjaussuunnitelmien laatimiseen.

Tämä on aalloppien kunnostusprojektin ensimmäinen vaihe. Kartoituksen jälkeen aallopit on tarkoitus korjata oikeaoppisesti vanhoja menetelmiä käyttäen sellaiseen kuntoon ne kestävät seuraavat 100 vuotta. Tämä nostaa Museorautatien museaalista arvoa ja Jokioisten Museorautatie on nyt suurin kokonaisuus, jossa 1800-luvun lopun aallopit ovat täysin alkuperäisessä asussaan.

Tarkoitus on myös myöhemmin merkitä kunnostuneet aallopit siten, että resiinoita vuokraavat matkailijat voivat pysähtyä ihastelemaan näitä 1800-luvun lopun kivityöläisten taidonnäytteitä!